"Mariona Benaiges Pecanins" tag
mireia_sallares_low

El que és maco de treballar a l’estranger és seguir el paradigma de l’ignorant

Conversem amb l’artista Mireia Sallarés (1973) dels seus projectes després del tancament de la mostra Kao Malo vode na Dlanu (Com una mica d’aigua al palmell de la mà): Projecte sobre l’amor a…

Situaciones | Revista de historia y crítica de las artes © 2024 Todos los derechos

ISSN: 2013-6781 Depósito Legal: B-03065-2010

Contacta con nosotros